Munkaterhelést mérő kérdőív

MENNYIT DOLGOZIK?
SOKAT?

Ha úgy gondolja, túl sokat dolgozik, ha elege van az adminisztrációból, ha nem tud kellő időt fordítani a tanításra, kérjük, töltse ki a PSZ kérdőívét! Csak a kollégáktól kapott hiteles információk birtokában tudunk érvelni a kormányzati kommunikáció valóságot eltorzító állításaival szemben. Köszönjük, hogy időt szán erre! Kérjük, buzdítsa kollégáit is a kitöltésre! Segítse munkánkat, hogy segíteni tudjunk Önnek!

Kezdés

A kérdőív kitöltése anonim, amely azt jelenti, hogy válaszadóinktól nem kérünk be egyéni információkat. Az online felmérés során a válaszadó számítógépének IP-címén sem végzünk adatkezelést. A válaszok kizárólag összesítve mutatják be a felmérés eredményét.

Amennyiben a kérdőíven személyes adat kerül feltüntetésre, a Pedagógusok Szakszervezete annak tartalmát nem veszi figyelembe, megsemmisíti az érintett kérdőívet.

1. Neme?

2. Főállását tekintve milyen intézménytípusban végzi nevelő-oktató munkáját?


Egyéb válasz esetén!

3. Milyen településen dolgozott az elmúlt tanévben?

4. A pedagógus életpálya mely fokozatába van jelenleg besorolva?

5. A pedagógus életpálya mely kategóriájába van jelenleg besorolva? Válassza ki a megfelelő évek számát.

6. Milyen pedagógus munkakörben alkalmazzák Önt jelenleg főállásban?


Egyéb válasz esetén!

7. Milyen közalkalmazotti jogviszonyban/munkaviszonyban alkalmazzák Önt főállásban?

8. Több telephelyen/intézményben végez nevelő-oktató munkát?

9. Önt teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben alkalmazzák?

10. Az elmúlt tanévben az Önt alkalmazó intézmény tantárgyfelosztásában hány tanítással lekötött órája szerepelt, vagy az óvodában a heti kötelező, nevelő-oktató munkával lekötött órája mennyi volt? (Ha több intézményben/telephelyen alkalmazták, akkor az összesített óraszámot írja be!)

11. Az elmúlt tanévben hetente átlagosan hány olyan foglalkozást, gyermekfelügyeletet, felügyeletet, kíséretet, ebédeltetést tartott meg, amely nem szerepelt a tantárgyfelosztásban, illetve az óvodában a heti kötelező, nevelő- oktató munkával lekötött órákban nem szerepelt?

12. Az elmúlt tanévben összesen hány órát helyettesített? (nyilvántartása vagy az E-Kréta rendszerben szerepelt adatok szerint) A csoportösszevonást is számítsa bele!

13. Az elmúlt tanévben összesen hány tanítási órát fizetett ki Önnek a munkáltatója, túlmunka/többletórák címén? (nyilvántartása vagy az E-Kréta rendszerben szerepelt adatok szerint)

14. Az elmúlt tanévben éves szinten kb. hányszor volt arra példa, hogy heti 32 óránál - óvodapedagógusok esetében heti 32 óránál - többet dolgozott a nevelési-oktatási intézményben?

15. Ha heti 32 óránál többet dolgozott a nevelési-oktatási intézményben - óvodapedagógusok esetében heti 36 óránál -, ezt honorálta-e valamilyen formában az intézmény vezetője/fenntartója?


Egyéb válasz esetén!

16. Mely jogcímeken kap órakedvezményt, amelyek a tantárgyfelosztásban is szerepelnek, illetve a jogszabályban előírtnál kevesebb a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje? TÖBB VÁLASZ IS ADHATÓ!

17. A felsorolt tevékenységek közül melyek azok, amelyeket elvégezett az elmúlt tanévben, de nem kapott érte semmilyen órakedvezményt, illetve nem szerepel az elmúlt évi tantárgyfelosztásban az Ön által elvégzendő feladatok között? TÖBB VÁLASZ IS ADHATÓ!

18. Hetente átlagosan hány órát fordított a másnapi tanítási órákra/ foglalkozásokra való felkészülésre? (Témazárók, röpdolgozatok javítását ne számolja bele!)

19. Hetente átlagosan hány órát fordított a tanulói munkák értékelésére? (Témazárók, dolgozatok javítása stb.)

20. Hetente átlagosan hány órát fordított adminisztrációs tevékenységre? (E- napló, útiköltség elszámolása, beszámolók, tanulói értesítők bejegyzése/ellenőrzése, csoportnapló, a gyermekek fejlődésének nyomon követése, óvodai események dokumentálása, jegyzőkönyvek megírása stb.)

21. A felsorolt - tanórán vagy az óvodában a heti kötelező nevelő-oktató munkával lekötött órákon kívüli - tevékenységekre az elmúlt tanévben hány órát fordított összesen? Amely feladat végrehajtásában nem vett részt, oda”0”- t írjon!

Csak akkor válaszoljon a következő kérdésekre, ha szakértő vagy szaktanácsadó!22. Az elmúlt tanévben hány továbbképzésen vett részt? (Ne csak a tanúsítványt adó képzéseket számolja!) Írja be a négyzetbe!

23. Az elmúlt tanévben mennyi volt azon továbbképzések összes óraszáma, amelyeken részt vett? Írja be a négyzetbe!

24. Az elmúlt tanévben újabb diploma, szakvizsga megszerzése céljából járt-e valamilyen felsőfokú oktatási intézménybe?

25. Ha járt valamilyen felsőfokú oktatási intézménybe újabb diploma/szakvizsga megszerzése céljából, felkészüléssel együtt hetente átlagosan hány órát vett igénybe ez a tevékenysége?

26. Az elmúlt tanévben hány tanulói/óvodai csoportot tanított a tantárgyfelosztás alapján? Írja be a négyzetbe!

27. Utazó pedagógus Ön?


Ha igen, hetente hány órát tölt a telephelyek közötti ingázással? A négyzetbe írja be!

28. Végzi-e az alábbi tevékenységeket? Ha igen, írja be, hogy a múlt tanévben átlagosan hány órát fordított a munkák ellátására! Amely feladatok végrehajtásában nem vett részt, oda „0”-t írjon!

29. Szakmai folyóiratok, honlapok olvasásával hetente hány órát töltött el?

30. Szakmai közösségek, levelezési csoportok, szakmai és szülői Facebook- csoportok kommunikációjával hetente hány órát fordított átlagosan?

31. Nappali rendszerű oktatáson kívül folytat-e esti, levelezős vagy felnőttképzést? /Azt a választ jelölje be, amelyet a tantárgyfelosztáson kívüli tevékenységként végez és külön juttatást kap érte!


Ha igen, heti hány órát?

32. Vállal-e munkát másodállásban más, nem neveléssel-oktatással foglalkozó munkahelyen, illetve vállalkozóként dolgozik-e valahol?


Ha igen, heti hány órát?

33. Foglalkozik-e magántanítványokkal vagy vállal-e gyermekfelügyeletet?


Ha igen, heti hány órát?

34. Hetente átlagosan hány órát ingázik munkahelye és otthona között?

35. Az elmúlt tanévben hány alkalommal volt orvosi vizsgálaton?

36. Ebből hány eset tekinthető a munkahelyi foglalkozása következményének?

37. Hány napot töltött táppénzen az elmúlt tanévben?

38. Ebből hány nap volt, amelyet gyermeke betegsége miatt kellett otthon töltenie?

39. Hogyan ítéli meg az elmúlt öt évben a táppénzen eltöltött napjainak számát?

40. Hogyan ítéli meg, mentálisan mennyire fáradt el az elmúlt tanévben? Az 1-től 5-ig tartó skálán az 1 azt jelenti, semennyire, az 5 pedig azt, hogy nagyon.

41. Hogyan ítéli meg, fizikailag elfáradt az elmúlt tanévben? Az 1-től 5-ig tartó skálán az 1 azt jelenti, semennyire, az 5 pedig azt, hogy nagyon.

42. Ön szerint a pedagógusokkal szemben támasztott követelményeknek (pl. munkarend, ellenőrzési rendszer, értékelési rendszer, dokumentációk mennyisége) megfelelő ellentételezése a pedagógusi életpályamodell nyújtotta anyagi és előmeneteli rendszer?

43. Hogyan hat a pedagógiai (nevelői-oktatói munka) teljesítményére a jelenlegi munkaterhelés?

44. Hogyan tudja családi kötelezettségeit ellátni a jelenlegi munkaterhelés mellett?

45. Milyennek ítélte meg a munkahelyi légkört az elmúlt tanévben? Az 1-től 5-ig tartó skálán az 1 azt jelenti, nagyon jó, az 5 pedig azt, hogy munkahelyváltáson gondolkodik.

46. Változatlan körülmények között szeretné-e/tudja-e folytatni nevelő-oktató munkáját?

47. A felsorolásból maradt-e ki olyan feladat, amely az intézményi munkaterhelését növeli? Ha igen, ez éves szinten hány órát jelent?

Kérjük, KOLLÉGÁI körében terjessze a kérdőívet, hogy minél több véleményt tudjunk összesíteni, amivel szembesíteni tudjuk a Kormány és a Parlament tagjait!
Köszönjük a segítségét! Válaszai fontosak és hasznosak számunkra! Kérjük, kattintson a Küldés gombra, hogy a beérkezett válaszokat fel tudjuk dolgozni.